LEVEL5 ID

Over opgeslagen gegevens

Je kan je opgeslagen gegevens over een aantal apparaten delen door te linken met je LEVEL5 ID.

Je kan een app installeren op verschillende apparaten en koppelen met je LEVEL5 ID zodat je dezelfde opgeslagen gegevens op verschillende apparaten kan gebruiken.

Wanneer je je LEVEL5 ID gelinkt hebt, zal je in staat zijn je opgeslagen gegevens te uploaden en downloaden. Bij het wisselen van apparaat, zal je je opgeslagen data van je oude device kunnen uploaden en downloaden op je nieuwe apparaat.

  • *Als u wilt spelen vanuit verschillende opgeslagen gegevens op verschillende apparaten, verbind dan niet met gebruikmaking van dezelfde LEVEL5 ID.
  • * Bij het verplaatsen van accounts van iOS naar Android (of Android naar iOS) behoud je geen items die in het spel zijn gekocht. Ze zullen gedeeld worden als ze van hetzelfde OS zijn. (Je LEVEL5 ID-punten worden niet van elkaar gescheiden door het systeem. Alle aangekochte items van apparaten die je verbonden hebt zorden in de berekening meegenomen.)

Terugkeren naar de vorige pagina

Begin van pagina